Podręcznik

Tutaj znajdzie się odnośnik do podstrony. Będzie to podręcznik ze szczegółowymi opisami wszystkich elementów gry.