Dyktat magów

Panuje i jest prawem. Rada magów (gildia) jest orędownikiem dyktatu. Dyktat jest prawnie usankcjonowany.