Imperium

Imperium rządzi. Obejmuje cały Redan. A Redan to kontynent. I tam jest fajnie. Czasami.